OSP DZIWISZÓW
Menu

Galeria fotograficzna z uroczystości nadania sztandaru OSP DZIWISZÓW
i obchodów 60-lecia OSP Dziwiszów
Księga Gości
Przekaż 1%
na straż
Witamy

Wszystkich serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie. Nasza jednostka znajduje się w gminie Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Nasze umiejętności , szkolenia i sprzęt jaki posiadamy dają nam możliwość wyjazdów do pożarów, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń. Pomagamy również zabezpieczać różne imprezy na terenie gminy jak i poza nią. Startujemy również w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym osiągając dobre wyniki.

                                 Historia
        Po zakończeniu działań wojennych na tereny Ziem Zachodnich zaczęli przybywać ludzie z różnych stron Polski, którzy organizowali tutaj życie. Powstały różne organizacje społeczne. Zaczęto organizować między innymi ochronę przeciwpożarową na tym terenie. W miejscowości DZIWISZÓW, który do 1945r nosił nazwę BERBISDORF funkcjonowała niemiecka Ochotnicza Straż Pożarna, która utrzymywała się sama. Do straży miał obowiązek należeć przynajmniej jeden z członków rodziny, a gospodarz który nie uczestniczył w jej działaniach musiał płacić na jej datki. Z przekazów ustnych od byłego mieszkańca wsi z okresu międzywojennego p. Bernharda Kolbe Ochotnicza Straż Pożarna działała bardzo prężnie biorąc udział w akcjach na terenie całej gminy i wygrywając wszystkie zawody organizowane w ówczesnych czasach. Po wojnie od 1946r ludzie zamieszkali w BABICACH (nazwa powojenna Dziwiszowa) zaczęli organizować Ochotniczą Straż Pożarną. Założycielami i organizatorami Ochotniczą Straży Pożarnej byli: • dh Wacław Popiel - organizator • Józef Mszyca - I komendant sierżant pożarnictwa • Witold Szymański • Marian Gawroński • Leopold Lorenz • Michał Jarosz • Wincenty Fursewicz • Jan, Antoni Żurawski • Eugeniusz Kaczmarczyk • Antoni Kupeć • Gargula • Karczewicz Na wyposażeniu straży był wóz konny z sikawką wyprodukowaną w tutejszym Zakładzie Metalowym. Początkowo wykorzystywano umundurowanie pozostałe po członkach niemieckiej Straży Pożarnej. Strażacy w działaniach bojowych jako nakrycie głowy używali hełmów skórzanych lub hełmów typu wojskowego. Ze wspomnień założycieli wynika, że OSP Dziwiszów w następnych latach po rozpoczęciu swojej działalności był wyposażony w samochód o nie ustalonej marce. Z zapisów archiwalnych wynika, że OSP Dziwiszów była jednostką dynamiczną i dysponowano nią do pożarów poza granice gminy i na tereny sąsiednich powiatów. Od 1950r na terenie Dziwiszowa były dwie jednostki OSP - jedna gromadzka i zakładowa przy Fabryce Maszyn Rolniczych. W 1972r rozpoczęto remont remizy OSP, w którym miano zachować architekturę z 1945r lecz w wyniku trzykrotnych zmian wykonawcy z trzech garaży zachował się tylko jeden. W 1974r połączono OSP zakładowe z gromadzkim (było wtedy 22 członków) W latach 1974 - 1975 OSP Dziwiszów miała na wyposażeniu samochód strażacki Star 20 a potem Star 21, a w 1983r samochód Żuk. Obecnie od 2003 OSP dysponuje samochodem Star 244. W latach 90 działalność straży była mało efektywna, ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców miejscowości. Dzień dzisiejszy Od 16.01.2002r gdy Prezesem OSP został Andrzej Mazepa - sołtys Dziwiszowa, OSP zaczęło działać bardzo aktywnie. Obecnie w OSP działa 25 strażaków czynnych i 2 członków honorowych. O wyszkoleniu jednostki świadczy fakt, że w zawodach organizowanych na szczeblu gminy i powiatu zajmuje zawsze wysokie miejsca. Jednostka bierze udział w akcjach na terenie gminy i powiatu jeleniogórskiego. Decyzją zarządu OSP podjęta została uchwała o nadaniu dla OSP Dziwiszów sztandaru. Powołano komitet fundatorów. Przekazanie sztandaru planuje się w dniu 05.08.2006r z okazji 750 - lecia Dziwiszowa i 60 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie. Miejscem przechowywania sztandaru będzie budynek dawnej szkoły a obecnie biblioteki wiejskiej do czasu wyremontowania remizy strażackiej.
Copyright by www.d4u.glt.pl